Van Wagensveld & Zonneveld B.V. advocaten en fiscalisten is een in fiscaalrecht, strafrecht en ondernemingsrecht gespecialiseerd kantoor. Het kantoor kenmerkt zich door een klantgerichte, pragmatische aanpak en wordt regelmatig ingeschakeld door andere advocatenkantoren, accountantskantoren en notarissen voor fiscale advisering en bijstand bij invorderingsgeschillen met de belastingdienst. Daarnaast houdt Van Wagensveld en Zonneveld B.V. zich bezig met strafrechtprocedures en is zij door de gecombineerde kennis bij uitstek geschikt voor die procedures waar strafrecht en belastingrecht samenkomen.
Specialisatie

  • Nationale en internationale fiscale advisering.
  • Structurering en herstructurering van vennootschappen
  • Belastingaspecten vaan maatschappen en familiebedrijven
  • Belastingadvies voor werknemers, met in begrip van expatriats, fiscale aspecten van pensioen en social zekerheidsrecht.
  • Procedures en formeel belastingrecht, met name aansprakelijkheidsprocedures en invorderingsgeschillen.
  • Estate planning.
  • Fiscale begeleiding voor vastgoed en projectontwikkeling.
  • Strafrecht en fiscaalrecht.

Mr. Karin H. Zonneveld

is driemaal als meester in de rechten afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, in Nederlands Recht, Fiscaal Recht en Notarieel Recht. Zij begon haar loopbaan in 1997 als vakredacteur bij Kluwer op het gebied van fiscaal recht en sociaal zekerheidsrecht. Vanaf 1999 is zij als belastingadviseur en vanaf 2001 als advocaat werkzaam, aanvankelijk bij Van Mens & Wisselink, daarna bij Van Doorne en laatstelijk bij Jaeger advocaten-belastingkundigen. Zij is als docent verbonden aan onder andere de Economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam en is mede-auteur van het handboek Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid van Kluwer.

Mr drs Tom C. van Wagensveld

is afgestudeerd in Nederlands Recht, Fiscaal Recht en het vrij doctoraal Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 1994 belastingadviseur en sinds 1995 advocaat. De eerste zeven jaar van zijn loopbaan heeft hij gewerkt bij Van Mens & Wisselink, daarna heeft hij vier jaar gewerkt bij Boekel De Nerée N.V. Sinds 1999 is T.C.  van Wagensveld verbonden aan de universiteit van Amsterdam, waar hij als docent verantwoordelijk is voor het vak “De Directeur-Groot-Aandeelhouder en zijn B.V.” bij de Masteropleiding voor Financial Planning. Andere docentschappen vervult hij onder andere bij het Post Academisch Onderwijs Belastingrecht voor de onderwerpen Verliesverrekening, handel in verliescompensatie en handel in herinvesteeringsreserves. T.C. van Wagensveld is lid van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs en de Nederlandse vereniging van Advocaat-Belastingkundigen.

De wetenschappelijke interesse van beiden blijkt uit regelmatige publicaties in de fiscale tijdschriften.

Contact

U kunt op diverse manieren contact opnemen met Van Wagensveld en Zonneveld B.V. advocaten en fiscalisten: per telefoon, per fax, per e-mail of per post Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bezoekadres

Van Wagensveld en Zonneveld B.V. advocaten en fiscalisten

Westeinde 6

1017 ZN Amsterdam

Postadres

Postbus 10878

1001 EW Amsterdam

Telefoon

0031 20 420 8565

Fax

0031 20 320 2525

E-mail

info @ vw-z.nl